Oplossing voor financieel gedupeerde patiënten door terugroep actie van medicijnen laat nog op zich wachten

Financiële schade door terugroepactie van medicijnen, KNMP werkt aan oplossing

Door: Birgit Ham

“In geval van een terugroepactie van medicijnen mogen er geen kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht of met het eigen risico verrekend worden.” Verteld Thomas Bakker woordvoerder van Minister Bruins “Apothekers, zorgverzekeraars en fabrikanten zijn op dit moment nog met elkaar in gesprek om na te gaan hoe dit praktisch kan worden opgelost.” 

“Wij staan dicht bij de patiënt” vertelt Ilse Boekweg-Nijland van de KNMP “Wij doen er daarom ook alles aan om de patiënt zo goed mogelijk te helpen”. Kortgeleden is er overleg geweest tussen VWS, de KNMP, zorgverzekeraars en fabrikanten. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe vergoedingssystematiek. Dat stelde minister Bruins (VWS) tijdens een debat met de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid.

Ilse Boekweg laat ons weten dat de adviseur van public affairs van het KNMP op het moment nog niet meer bekend is over het vervolg. Minister Bruins zal de Tweede Kamer voor het einde van het jaar informeren over de uitkomst van nadere gesprekken tussen de betrokken partijen. De voorzitter van de KNMP, Gerben Klein Nulent, gaat het gesprek voor een toekomstbestendige oplossing voor teruggeroepen medicijnen met vertrouwen tegemoet.

De gesprekken kwamen tot stand na een uitzending van Radar waarin het probleem van de financiële schade door het teruggeroepen medicijn ranitidine verteld aangekaart. “Patiënten en apothekers mogen niet de dupe worden van terugroepacties van fabrikanten die vervuilde geneesmiddelen uit de handel halen.” Aldus Gerben Klein Nulent voorzitter KNMP tijdens de uitzending van Radar. Hoe de zaken er nu voor staan is nog niet bekend.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.