Veel aanvragen voor inkomensondersteuning zelfstandigen (Tozo) in Hoorn tijdens coronacrisis

Door: Sven Wieringa

Hoorn-Er is een groot aantal aanvragen  ingediend voor de nieuwe Tozo regeling voor zelfstandig ondernemers. Tot nu toe zijn er in de gemeente Hoorn al 3450 aanvragen gedaan voor het noodpakket van de Tozo. In Hoorn verwerkt organisatie Werksaam de Tozo aanvragen. Werksaam is een organisatie die mensen helpt met werk zoeken op de arbeidsmarkt. Zij doen dit voor de zeven Westfriese gemeenten. Het kabinet wil in de coronacrisis de banen en inkomens van zelfstandig ondernemers beschermen. Daarvoor is een economisch noodpakket aangemaakt. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo).

Met man en macht wordt er bij WerkSaam gewerkt om de Tozo aanvragen af te handelen. Daphne Siebenlist, hoofd communicatie van WerkSaam Hoorn legt uit:’’Heel veel collega’s (tientallen) met kennis van het systeem waarin gewerkt wordt en daarnaast iedereen die tijd heeft, zet zich in.’’

Het is erg druk met aanvragen, merkt ook Michelle Hoogeveen (jongeren Coach bij WerkSaam):’’De werkdruk is zeker hoger dan normaal. Soms is het nodig om de werkzaamheden van je huidige functie even on hold te zetten. De Tozo aanvragen zijn een hoge prioriteit voor WerkSaam. Met name de ondernemers die in broodnood zitten proberen we als eerste zo snel mogelijk te helpen door de verstrekking van een voorschot’’, door het vele werk van de Tozo, wordt Michelle Hoogeveen vrijgesteld van haar werkzaamheden als jongerencoach.

Doordat de overheid door de coronacrisis deze regeling snel moest instellen. Is het niet helemaal waterdicht voor misbruik, daarom doet de overheid een appèl op de verantwoordelijkheid van de burger. Toch probeert WerkSaam misbruik te voorkomen. Daphne Siebenlist legt uit:’’We kunnen, net als bij de uitvoering van de Participatiewet, de verstrekte gegevens van de ondernemer onderzoeken. Ons wordt geadviseerd om na afloop van de regeling een steekproef te nemen en de rechtmatigheid te controleren. Als blijkt dat de verstrekte gegevens overduidelijk onjuist zijn en de bijstand te hoog is vastgesteld, kunnen we overgaan tot intrekking en terugvordering van de bijstand.’’ Mensen die misbruik maken van de wet kunnen tevens een boete krijgen.

De Tozo is een regeling voor de maanden maart t/m mei 2020, wat er daarna gaat gebeuren als de Coronacrisis langer duurt is nog niet duidelijk:‘’Dat weten wij niet. Daar gaat de Rijksoverheid over. WerkSaam voert voor de regio Westfriesland de Tozo-regeling uit.’’ Geeft Daphne Siebelist aan.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.