Gemeente Zwolle, op VVD na, voor regionale aanpak vluchtelingenkinderen

Door: Lotte Wilbrink

ZWOLLE – Gemeente Zwolle heeft besloten om via een brief aan het kabinet duidelijk te maken de regionale opvang van vluchtelingenkinderen te stimuleren. Via de brief wil de gemeenteraad Zwolle aanbieden als gastvrije en sociale stad. Ze zijn het eens dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen als de rechten van kinderen in gevaar worden gebracht. Ruth Stoorvogel van de ChristenUnie: “in dit geval moet je ook gewoon je hart laten spreken en extra stappen zetten voor die kinderen”.

 

Op dit moment speelt een grote humanitaire crisis op het Griekse eiland Lesbos. De alleenstaande kinderen zijn extreem kwetsbaar. Patty Wolthof, raadslid PVDA, geeft aan dat deze groep kinderen proberen te overleven onder zeer slechte en beschamende omstandigheden waarbij mensenrechten worden geschonden. “Deze motie behoeft eigenlijk geen toelichting, het minste wat wij kunnen doen is gehoor geven aan de oproep van stichting Vluchtelingenwerk Nederland”. Dit gaf redenen voor de gemeenteraad om in te stemmen voor het plan; een brief sturen naar Den Haag met de oproep om de vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen.

 

De indienende partijen van de motie; PVDA, SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66, roepen het college op om aan het rijk duidelijk te maken dat Zwolle bereid is om veel van deze kinderen een veilig huis te bieden. Daarnaast willen de partijen dat de raad dit uit draagt richting de landelijke overheid om regie op te voeren. “

 

Wethouder Klaas Sloots werd door drie instanties opgeroepen om zich uit te spreken over deze kwestie. “Zwolle heeft een lange traditie met vluchtelingenopvang. Wanneer het rijk opnieuw met een verzoek komt, zullen wij weer meewerken aan de opvang. Daarom zullen wij binnenkort ook een brief sturen naar Den Haag”, aldus de wethouder.

 

Op de VVD na kreeg de wethouder in zijn voorstel steun van alle partijen. Thom van Kampen, raadslid VVD, wil laten blijken dat de beelden van Lesbos alle harten breken, maar vindt dat de motie te veel vraagt. “Het migratiebeleid is een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid in Europese context. Daarom willen wij dat de coördinatie van het migratiebeleid blijft liggen daar waar het hoort, bij de Rijksoverheid in Europees verband”. VVD steunt de motie om die reden niet, maar vindt wel dat er een oplossing moet gaan komen voor deze onvoorstelbare crisis. Ruth Stoorvogel (ChristenUnie) begrijpt het standpunt van de VVD, maar geeft aan dat de procedures aan de kant moeten worden gezet voor kinderen in zo’n schrijnende situatie.

 

Ruth Stoorvogel van de ChristenUnie:

 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.