Basisschool Dr. Theun de Vriesskoalle klaar voor eerste schooldag

Door: Rianne de Bruin

VEENWOUDEN – Een verlaten schoolplein en geen kibbelende kinderen op de stoelen, zo ziet de basisschool in Veenwouden er nu uit. De geknutselde werkjes van de onderbouw hangen nog aan de muur en de leesboeken staan in de kast. Dit duurt niet lang meer, want 11 mei mogen de kinderen weer verwelkomd worden. Daarvoor moet er wel een protocol opgesteld zijn vanwege de 1,5 meter-maatschappij. “Iedereen hier is erg blij dat we weer mogen beginnen. Geen enkele leerkracht die niet wil komen werken”, zegt directrice van Dr. Theun de Vriesskoalle, Tineke Vogels enthousiast.

Afgelopen weken is er gewerkt aan het protocol tijdens online vergaderingen. In het protocol wordt aandacht geschonken aan het leveren van goed onderwijs en de veiligheid van iedereen. Er is besloten klassen op te delen in Groep A en Groep B. Elke groep gaat twee dagen in de week fysiek naar school en werkt de andere dagen thuis. “Hierbij hebben we wel rekening gehouden met broertjes en zusjes, zodat ouders niet meerdere keren naar school hoeven te komen”, aldus de directrice.

Tijdens de lessen wordt er vooral gefocust op de basisvakken, maar de juf van groep acht heeft een ander plan bedacht. Vooral voor groep acht is het raar om zo afscheid te nemen. Juf Evelien wil graag werken aan de eindmusical, met de hoop die aan het eind van het jaar alsnog te kunnen doen.

Bij het naar binnen kijken van de leslokalen staat om de hoek van de deur op een tafeltje desinfecterende handgel en moet iedereen eerst handen wassen bij binnenkomst. Zie je de rij met kinderen al staan? Ook worden de handen schoongemaakt voor en na het middageten. De lokalen zien er nog wat chaotisch uit en tafels en stoelen staan nog niet in de corona-opstelling. “We zijn nog niet over alles uit. Zo ook niet over de opstelling in de klassen. De ene juf wil graag een U-vormige opstelling, terwijl de andere juf graag wil dat kinderen in groepjes gaan werken. Dus daar moet nog over nagedacht worden”, zegt directrice Tineke Vogels met een frons en opgetrokken wenkbrauw.

De school moet niet alleen rekening houden met de 1,5 meter afstand, maar ook nog eens met het feit dat sommige wegen afgesloten zullen zijn voor verbouwing. Op de basisschool zijn meerdere ingangen in gebruik, zodat de toestroom minder groot is. “Helaas kunnen we de ene helft van het plein niet gebruiken, omdat de weg ervoor niet begaanbaar is.” Daarom is er nu besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen naar en van de school. “Ouders komen elkaar zo niet tegen en iedereen kan netjes de gepaste afstand houden. Een ommetje om de school”, zegt Vogels lachend.

De kinderen zijn blij om weer terug te mogen komen en de juffen kunnen niet wachten. “Wat ik wel raar vind is dat kinderen niet samen pauze mogen hebben en wel samen naar huis fietsen.” Naast het feit dat de bassischool weer opengaat voor regulier onderwijs, blijven ze beschikbaar voor noodopvang. “Zoals het er nu naar uitziet zijn we klaar voor een soort van nieuw begin”, zijn de woorden van de directrice.

 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.