Tytsjerksteradiel wil bezuiniging doorvoeren op kinderen in armoede

Door: Rianne de Bruin

BURGUM- De gemeente Tytsjerksteradiel wil een bezuiniging doorvoeren op de minimaregeling. Via die regeling kunnen gezinnen in armoede gebruik maken van een bijdrage voor bijvoorbeeld sportles. Op dit moment kunnen de gezinnen een bijdrage van 182 euro ontvangen, zodat kinderen op schoolreis kunnen en een laptop kan worden gekocht.

De gemeente stopt met de maatschappelijke participatie voor kinderen en de computervergoeding. Deze vergoedingen moeten nu geregeld worden via het Kindpakket van de fondsen Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur. Zoals het nu lijkt gebeurt dit zonder dat meer geld naar de stichtingen en fondsen gaat. De PvdA en GroenLinks vinden dat het dan gaat om een bezuiniging, terwijl de gemeente spreekt van overheveling.

De PVDA en GroenLinks hebben eerder al schriftelijke vragen gesteld. “In deze gemeenteraad kan alles besproken worden. Terwijl jullie met jullie suggestieve vragen, over de rug van een kwetsbare doelgroep, jullie politiek spelletje hebben gespeeld”, sist Christen Unie raadslid mevrouw van der Veen door de microfoon.

Volgens GroenLinks raadslid mevrouw Scheepsma is dat best kwalijk. “Niemand had in de gaten waar de bezuiniging heen ging en hoe die ging uitpakken. Hier word ik heel boos van, als dit niet aan het licht was gebracht dan werd er gewoon klakkeloos mee ingestemd. Belachelijk”, schreeuwt ze door de zaal. Ze graait haar papiertje en loopt mopperend terug naar haar partijleden.

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft nog een potje speciale gelden voor kinderen in armoede rond de 100.00 euro. “Wij willen weten waar dat geld blijft”, aldus de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. “Het kan toch niet waar zijn dat onze gemeente gaat bezuinigen op kinderen in armoede? Er staan straks mensen in de kou”, zegt PvdA raadslid mevrouw van der Werf.

Volgens VVD-raadslid mevrouw Wagenaar komt deze discussie als vreemd over. Op 25 april 2019 heeft de raad het Beleidskader Sociale Domein vastgesteld. “Destijds hebben we als gemeente gezegd dat we moeten bezuinigen, omdat we in een krap jasje zitten. Ook op het Sociale Domein. We kunnen er mooie praatjes over houden, maar zowel linksom als rechtsom zal er minder geld beschikbaar zijn.” Volgens de VVD-raadslid is het heel simpel, want de sociale partijen maken er een heisa van en de rest van de raad staat er nog steeds achter.

De stichting Leergeld krijgt een deel van zijn geld via de gemeente en deels via giften en fondsen. De gemeente gaf de stichting Leergeld vorig jaar 25.000 euro. De stichting gaf 60.000 euro uit aan de kinderen in armoede. De PvdA en GroenLinks willen weten hoe het geld in het vervolg verdeeld wordt en of de stichting meer zal krijgen dit jaar.

 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.