Amersfoorts D66 en GroenLinks: “Bromfiets moet van fietspad af”

Door: Emma de Witte

Amersfoort – Om de veiligheid op het fietspad te bevorderen moet de bromfiets ervan af. Dat is het standpunt dat de fractievoorzitters van D66 en GroenLinks innamen tijdens vergaderingen van de gemeenteraad in Amersfoort. Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag 3 maart hebben de partijen zich laten adviseren door deskundigen op welke wijze dit een haalbaar doel is.

De verkeerskundige en bedrijfskundige Adriaan Walraad maakte de partijen erop attent dat er sprake is van een ingrijpend verkeersbesluit. “De fietspaden zijn gevuld en hierdoor staat het fietsklimaat onder druk” opperde hij tijdens de commissievergadering. Om deze druk in te perken moet er meer ruimte komen en de maximale snelheid op de fietspaden verminderd worden. Daarom adviseerde Walraad het college om de maximale snelheid op de fietspaden te beperken tot 30 km/uur.

Peter Morsink, adviseur mobiliteit, attendeerde dat onder andere de beschikbare breedte van het fietspad beter benut moet worden. “Het fietspad moet beschikken over een veilige uitwijkzone,” duidde hij tijdens zijn presentatie voor het college aan. “Dit biedt het fietspad extra ruimte en veiligheid”.

Eerder dit jaar werden de Amsterdamse fietspaden al van de bromfiets ontdaan. Dit was een succesvolle proef. Uit enquêtes bleek dat de fietsers en de helft van de bromfietsers positief zijn, en dat de veiligheid klaarblijkelijk is verbeterd.

Fractievoorzitter Rob Smulders van PvdA gaf aan dat er geen voorbeeld genomen mag worden aan het optreden van gemeente Amsterdam. “Als raadslid wil je ook weten hoe het ergens anders werkt. Neem bijvoorbeeld Amsterdam. Daar werkt het, maar dat wil niet zeggen dat het hier in Amersfoort ook werkt,” verkondigde hij na afloop van de commissievergadering. “Daarvoor moet er echt naar de Amersfoortse situatie gekeken worden”.

Fractievoorzitter Dillian Hos van GroenLinks stelde naderhand dat zij samen met de andere initiatiefnemer D66 een motie zal opstellen. Hos betuigde: “We gaan wethouder Buijtelaar vragen om met een voorstel te komen om de maximale snelheid op de fietspaden aan te passen. Dit houdt in dat de 50 km/uur-wegen, 30 km/uur zullen worden.”

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.