Amersfoortse GroenLinks en D66 willen bromfiets van fietspad af

Door: Nicole Volmer

Amersfoort – De Amersfoortse partijen GroenLinks en D66 willen een motie opstellen waarmee de bromfiets van het fietspad verdwijnt. Doordat steeds meer mensen kiezen voor sneller verkeer, gebeuren er meer ongelukken op het fietspad. Tijdens de vergadering van 3 maart over het fietsnetwerk in Amersfoort, waren er twee deskundigen aanwezig om de raad inzicht en tips te geven voor de toekomst. Na de vergadering zal de motie opgesteld worden.

GroenLinks en D66 waren de initiatiefnemers voor een rondetafelgesprek. Uit onderzoek blijkt dat Amersfoort een goed fietsnetwerk heeft, maar de partijen willen weten hoe het beter kan. De nadruk ligt nu op de bromfiets van het fietspad halen. Hiervoor waren twee deskundigen, Peter Morsink en Adriaan Walraad, aanwezig. Peter Morsink is mobiliteit adviseur bij Royal HaskoningDHV en Adriaan Walraad is verkeerskundige en adviseur. Morsink vertelt dat er meer enkelvoudige fietsongevallen voorkomen dan we denken. Een enkelvoudig fietsongeval houdt in dat de fietser het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. Vanuit zijn expertise geeft hij hiervoor tien ontwerpregels voor een veiliger fietspad. Zo kan er bijvoorbeeld naar de kwaliteit van verharding gekeken worden, de kwaliteit van de berm, paaltjes en obstakels etc. Daarnaast herinnert Walraad de raadsleden aan het feit dat het belangrijk is om de maximumsnelheid naar 30 km/u te brengen. Deze maatregelen zijn belangrijk voor de ouderen, maar ze maken de fietsinfrastructuur ook aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler voor iedereen.

Nadat de twee deskundigen hun verhaal hebben kunnen doen, is het aan de raadsleden om nog eventuele vragen te stellen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een discussie over wat voor soort rotondes beter zijn, eenrichting of tweerichtings fietspad op rotonde? Ze komen tot de conclusie dat uniformiteit wat betreft dit onderwerp belangrijk is, maar tegelijkertijd ook lastig is om landelijk af te spreken. Daarnaast wordt er gediscussieerd over de aanpak in Utrecht en Amsterdam. “Het succes is in Amsterdam groter dan in Utrecht”, meldt Adriaan Walraad. Raadslid en fractievoorzitter van PvdA Rob Smulders geeft daar later nog een reactie op: “Amsterdam is een totaal andere stad dan Amersfoort, daar werkt het. Maar dat wil niet zeggen dat je het model zo één op één kan overnemen.”

Naar aanleiding van dit rondetafelgesprek hebben de fractievoorzitters meer inzicht gekregen in nieuwe mogelijkheden. De vraag is nu hoe de bromfiets op de rijbaan terecht gaat komen en hoe er meer 30 km/u wegen kunnen komen. Samen met andere partijen zullen daarom GroenLinks en D66 nu een motie opstellen met de vraag aan de wethouder of 50 km/u wegen 30 km/u wegen kunnen worden en vice versa.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.