Ex-gevangenen samen met studenten in een pand

Zwolle-Er komt een nieuw project aan in Zwolle. Het gaat om een project waar bij 7 ex-gedetineerden samen gaan wonen in een pand met 7 studenten. Dit zou een landelijk primeur betekenen, want het is nooit eerder gedaan. De gemeente heeft een studentenflat in aanbouw op het oog. De bedoeling is dat de ex-gevangenen, door samen te wonen met de studenten, weer op een goede manier terugkeren in de samenleving.

Mevrouw Bijlenveld licht toe: ‘’Het project Convident is een uniek project wat nog nergens in Nederland bestaat. Het is een project waarbij 7 ex-gedetineerden met 7 studenten onder een dak gaan samenwonen. Het project is gebaseerd op ervaringen vanuit Denemarken waar dit project succesvol is gebleken. In Zwolle wordt gekozen om de criteria op een aantal punten los te laten.’’ Het is de bedoeling dat er een beheerplan komt en een begeleidingscommissie. Het College kan zich goed in vinden in een dictum van de begeleidingscommissie en het beheerplan.

Johran Willigers raadslid van de VVD legt uit: ’’Er is kritiek op het plan, omdat de Deense methode wordt losgelaten. Het plan zal kritisch gevolgd worden om te beoordelen of het gaat werken, tevens is het belangrijk om de contacten met de politie goed te onderhouden zodat er ingegrepen kan worden als het misgaat.’’

Dhr Sluier van de SP geeft aan;’’ Het project kende geen goede start in de communicatie, maar de studenten hebben zelf aangeven dat ze voldoende vertrouwen hebben in het feit dat ze bij het Tactus terechtkunnen als er problemen zijn. Veel van wat er in de motie staat is negatief en sluit niet aan wat ik van de studenten te horen krijg.’’ De SP en D66 steunen de motie niet om een extra begeleidingscommissie op te starten niet. De VVD, CristenUnie, PvDA, CDA en GroenLinks steunen de motie wel. Dat betekent dat de motie voor een extra begeleidingscommissie gesteund wordt door een meerderheid van de gemeenteraad.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.