Infodebat Geothermie Zwolle-Noord levert weinig duidelijkheid op

(Audioclip: Silvana Rikkert, Raadslid Zwolle (GroenLinks) over Geothermie in Zwolle-Noord)

Source foto: wikipedia

 

Door: Jan Philip Uitenbroek

Hoewel de locatie Dijklanden in Zwolle-Noord als kansrijke locatie voor warmteopwekking uit de aarde (Geothermie) geldt, bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid rond het project. Uit recent onderzoek blijkt de verwachte opbrengst lager dan gedacht. Het infodebat op het Raadsplein op 2 maart leverde echter weinig duidelijkheid op. Wethouder Schuttenbeld: “Wij weten het pas echt op het moment dat de boring gaat plaats vinden.”

Aanleiding voor de informatieronde was het grote publieke interesse voor het Geothermie-project in Zwolle-Noord. Voor nadere technische toelichting en verduidelijking waren er ook een aantal experts op het gebied van Geothermie aanwezig, waaronder Eveline Rosendaal, in haar functie als programmamanager van EBN betrokken bij de ontwikkelingen in Zwolle, en Roel Dirkx, Adviseur Geothermie van IF Technology. Tijdens de informatieronde konden de raadsleden 90 minuten lang hun vragen op de experts en de wethouder afvuren, om de achtergronden van de situatie en de met 50 procent naar beneden bijgestelde opbrengstverwachting beter in beeld te krijgen.

 

“Er is geen Planeet B. We hopen wel dat er een Plan B is”

Het opwekken van warmte uit de aarde maakt onderdeel uit van de ambitieuze plannen van de stad Zwolle, om tot 2025 25% duurzame energie op te wekken. De ingecalculeerde bijdrage van de Geothermie ligt volgens deze plannen bij 17 procent. De op basis van recente onderzoeken flink bijgestelde verwachte opbrengst is op het eerste gezicht een enorme tegenslag en roept veel vraagtekens op met betrekking tot de plannen rond Geothermie in Zwolle. Op navraag van Raadslid Oldengarm (D66), op welke manier er geanticipeerd is op dit scenario en op welke wijze de lagere opbrengst van Geothermie opgevangen kan worden, (citaat: “Er is geen Planeet B. We hopen wel dat er een Plan B is”) reageerde wethouder Schuttenbeld als volgt: “Wat heel belangrijk is in een plan van aanpak is dat wij uitgaan van een mix; we gaan niet van een enkel energiesysteem uit. We lopen met een aantal dingen voorop, bijvoorbeeld met de zonnepanelen. Hierbij lopen wij voor op schema, dus als die trend door gaat zetten, komen wij daar zeker in de plus en kunnen wij het (de mogelijk lagere opbrengst geothermie) compenseren met een andere energiesoort.”  En verder: “We hebben altijd gecommuniceerd m.b.t. Geothermie: Wij weten het pas echt op het moment dat de boring gedaan is. Vooralsnog zijn het allemaal aannames.” Aansluitend op deze onzekerheid kon ook geen helder antwoord gegeven worden op de vraag van PvdA-Raadslid Oude Egbrink over de ondergrens van te verzorgen huishoudens: “De plannen komen neer op een equivalent van 5.000 huishoudens, die door de opbrengst van Geothermie verzorgd kunnen worden. Welke ondergrens moeten we niet onderschrijden om ervoor te zorgen dat het project voortgang kan vinden?” EBN programma-manager Rosendaal over deze kwestie: “Ik kan op dit moment gewoon niet zeggen wat de ondergrens is, ook omdat ik gewoon niet weet hoe groot het warmtenet is.” Verder pleit zij tegen het vervroegd trekken van conclusies: “Wat ik vast stel is dat de schattingen ongelooflijk onzeker zijn. Dat is zo, als je met de grond te doen hebt; je start een project, en op dat moment is je onzekerheid enorm groot. We zitten nog super vroeg in de ontwikkelingsfase, en er kan nog erg veel veranderen of gebeuren. We moeten ons niet als te zeer vastpinnen op de schattingen die we nu hebben. Over een half jaar is er weer een nieuw getal.”

Er blijft dus vooralsnog veel onduidelijkheid rond het project Geothermie in Zwolle-Noord.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.