Snijders onder vuur: Te veel extra kosten rotonde Beilen

Door: Nynke van de Nadort

BEILEN – De rotonde in Beilen bij de A28 is veel duurder uitgevallen dan gepland. “Door de portefeuillehouder Wethouder Snijders van de VVD is dit niet goed gecommuniceerd naar de raad.” Zegt de heer Heideveld van de ChristenUnie. De heer Beugel van de PvdA beweert nog nooit zo’n slechte communicatie te hebben meegemaakt als bij dit project.

De rotonde bij afslag 30 was bedoeld voor een betere doorstroming van het verkeer. Zowel naar het distributiecentrum van de Jumbo als naar het centrum van Beilen. Op 8 april was het zover: de eerste auto’s konden van de rotonde gebruik maken.

Te veel extra kosten

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd Snijders geconfronteerd door de raad: er waren te veel kosten bijgekomen die niet in de begroting waren opgenomen. De raad heeft drie weken geleden te horen gekregen dat het project 280 duizend euro extra ging kosten. Toen ze afgelopen donderdag te horen kregen dat het nóg eens 225 duizend extra ging kosten waren de rapen gaar. “De raad had deze informatie tegelijk als al dan niet later dan de pers verkregen.” Stelt Heideveld. Hij zegt ook dat de kosten overzien hadden kunnen worden en dus ook in het budget konden worden verwerkt. Er werden veel vragen gesteld over hoe het traject is verlopen en of er überhaupt wel communicatie is geweest bij het college.

Geen zorgvuldig vooronderzoek

Een ander groot struikelpunt van de raad was dat het vooronderzoek van de grond niet zorgvuldig is gedaan. Er zouden kabels twee keer verlegd zijn. Er is vooraf geen goed onderzoek gedaan naar de voorgeschiedenis van de bodem, zo blijkt later dat de vroegere ligging van de Beilerstroom ook gevolgen kan hebben voor de stevigheid van de grond, dit is openbare kennis, dus had men het moeten weten. De boringen voor het bodemonderzoek zouden niet de juiste aanpak zijn geweest.

Verantwoording Snijders

Na een korte schorsing gaf Snijders haar antwoord. De portefeuillehouder wás geïnformeerd over de risico’s die de grond met zich mee bracht, zij geeft aan dat er op dat moment geen belletje bij haar ging rinkelen. “Het grondonderzoek bleek net niet in de zwakke grond uitgevoerd te zijn. Hierdoor was er dus geen indicatie dat het niet goed zat met de grond, das gewoon pech hebben.” Ook zegt ze dat elk project risico’s heeft en dat het dus ook duurder kan uitvallen. Louissen(CDA), Heideveld(Chr. Unie) en Knoeff(D66) geven na het antwoord van Snijders vrijwel meteen aan dat hun vragen niet beantwoordt zijn. “U geeft gewoon geen antwoord. U leest een standaard verhaaltje voor en nu gaat u niet in op de vragen die gesteld worden. Ik vind dat dat niet kan.” Aldus Knoeff. Snijders doet op het eind nog een poging om alle vragen die gesteld worden te beantwoorden. “Ik ben van veel niet op de hoogte geweest en dat spijt me.” Eindigt de wethouder.

Geluidswand spier

Snijders stond eerder in de vergadering al onder vuur over de geluidswand in Spier. De geluidswand is anderhalf jaar geleden deels ingestort en er is nog steeds niets gebeurt. Snijders, die verantwoordelijk was voor een oplossing, kwam déze vergadering pas met een tijdelijke maatregel. Big Bags of containers. De raad was hier niet tevreden over, ze vond deze tijdelijke oplossing te laat en vroeg zich af waarom er nu niet gewacht werd op een permanente oplossing. De wethouder zou ook niet genoeg gecommuniceerd hebben met de bewoners van Spier.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.