Noodsituatie Deventer niet nodig

Foto: Pexels

Door: Tyeisha Cicilia

De klimaatnoodtoestand is in verschillende landen en steden uitgesproken, tijdens de raadsvergadering van 17 februari had Deventer zich ook toe kunnen voegen aan dit rijtje. Alleen met twintig stemmen tegen de motie vreemd: urgente klimaatnoodsituatie wordt de noodsituatie niet uitgeroepen.

“Vandaag is het moment dat Deventer zich kan voegen in een rij van steden die zich uitspreekt dat er sprake is van urgentie.” Dit vertelde Tjeerd van der Meulen van GroenLinks over de motie als één van de indieners. Met deze motie wil de gemeenteraad de volgende punten van het college van B&W; erkenning van het probleem, de raad zijn standpunt actief laten horen aan de regering, Tweede Kamer en de Europese bestuursorganen en de rijksoverheid aandringen voor meer middelen voor lokale overheden, zodat ze een grotere effectieve bijdrage kunnen leveren tegen de klimaatverandering.

Wereldtoneel

“Deventer Belang wil nog wel is zeggen dat ze een motie sympathiek vindt, deze motie vinden we niet sympathiek maar uitermate symbolisch misschien nog wel erger dramatisch. Wat we eigenlijk met deze motie willen zeggen is dat Deventer zich op het wereldtoneel wil laten zien. Op het wereldtoneel hoeven we eigenlijk helemaal niet te zijn.” Aldus S.R.J. Kleine Schaars van Deventer Belang. Zoals in de reactie van Deventer Belang te lezen is zijn de meningen duidelijk erg verdeeld. De meeste tegenstanders van de motie vinden het niet nodig om zo’n situatie te benoemen. Terwijl volgens de indieners sluit deze motie aan bij het plan om Deventer in 2030 energieneutraal te laten zijn.

Energieneutraal 2030

Deventer is bezig met plannen om dus energieneutraal te worden en zelfs al twintig jaar eerder dan het landelijke doel. Om energieneutraal te worden moeten Deventer evenveel duurzame energie opwekken als dat er verbruikt wordt. Er wordt nu al gekeken naar verduurzaming van woningen en bedrijven. Daarnaast zullen er extra windmolens en zonneparken moeten komen om te helpen met het bereiken van dit doel. Het is dan ook geen rare stap om de noodsituatie uit te brengen, toch waren de CDA, Deventer Belang, DeventerNu, Gemeentebelang en VVD erop tegen.

Samenwerking

Henrike Nijman van de ChristenUnie, ook indiener van de motie, geeft een reactie op alle vragen die gesteld worden. Zoals bijvoorbeeld of je wel een wethouder op pad moet sturen met een doel. “We hebben wel vaker een wethouder met een opdracht op pad gestuurd. Als we deze motie aannemen is dat concreet wat we nu doen, het onder de aandacht blijven brengen. Mijn grootste zorg bij alle goeie plannen die we hebben is dat het veel te traag gaat.” Ook benoemt ze hoe het langzaam kan gaan met plannen die bezig zijn en dat het altijd een stap beter kan. Heel Nederland moet energieneutraal zijn in 2050, dus waarom is er geen mogelijkheid om samen hierna toe te werken.

“Nu gaan we soms gewoon te langzaam. We kunnen veel pro-actiever domeinen met elkaar verbinden en gemeenten met elkaar verbinden. Want samen kom je verder, in je eentje ga je sneller maar samen kom je verder. Als we nu een stap sneller gaan en de andere meenemen dan komen we samen sneller en verder.”

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.