Gemeente Harderwijk biedt meer dan alleen financiële hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire

Foto: Eva van Alst

Door: Eva van Alst

HARDERWIJK- De problemen die in gezinnen zijn ontstaan door de toeslagenaffaire zijn niet geheel op te lossen door financiële compensatie. Er is daarom een hersteloperatie toeslagenaffaire ontwikkeld om vanuit de gemeente gezinnen te ondersteunen op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin. Tijdens de raadsvergadering van 18 maart is het voorstel rondom de hersteloperatie toeslagenaffaire aangenomen.

Duizenden ouders, waaronder op dit moment 54 in Harderwijk, werden getroffen door de toeslagenaffaire. De Belastingdienst heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes gewerkt aan het veilig uitwisselen van gegevens tussen de Belastingdienst en gemeentes. Hierdoor kan de gemeente in kaart brengen om welke gezinnen het gaat. Er zal dan contact opgenomen worden met de gedupeerde ouders om hen gemeentelijke hulp aan te bieden. Er kunnen naast de financiële problemen namelijk ook psychische problemen of problemen binnen het gezin zijn ontstaan. Na het eerste gesprek met de gedupeerden zal duidelijk worden op welk vlak zij ondersteuning nodig hebben. De gemeente kan echter niet garant staan voor een oplossing op korte termijn.

Het collegebesluit over het voorstel werd genomen op 9 februari. Hierin komt naar voren dat de gemeente Harderwijk haar machtiging zal overdragen aan Stimenz, een bedrijf dat sociaal en maatschappelijk werk verricht. Zij zal de eerste gesprekken voeren met de gedupeerden om te inventariseren of en welke hulp er nodig is. Waarschijnlijk een slimme zet gezien het feit dat bij veel van de gedupeerden het vertrouwen in de overheid flink beschadigd is. De raad wordt verzocht een bedrag van € 34.756, – beschikbaar te stellen, dit bedrag komt voort uit de daarvoor ontvangen rijksmiddelen. Het voorstel werd tijdens de raadsvergadering van 18 maart zonder stemming van de raadsleden aangenomen.

Ook werd er tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 maart een motie ingediend op dit voorstel. De motie werd ingediend door ChristenUnie, PvdA, D66, GroenLinks en CDA. De motie heeft als doel betrokken te blijven bij de voortgang omtrent de hersteloperatie.

‘’Gedurende het verdere verloop van de hersteloperatie toeslagenaffaire wil de gemeenteraad nauw bij dit dossier betrokken blijven en verzoekt daarom het college gedurende de gehele hersteloperatie toeslagenaffaire de gemeenteraad ieder kwartaal over mogelijke ontwikkelingen en de voortgang schriftelijk te informeren’’, aldus Bart Jonkman ChristenUnie. Wethouder Gert Jan van Noort reageerde namens het college: ‘’Daaraan willen wij graag voldoen en wij omarmen dus de motie.’’ De motie werd na een unanieme stemming aangenomen.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.