Toekomst van herdenken

Foto: Chadia van Rinsum                                                                                                           

Door: Chadia van Rinsum

In Nederland herdenken we elk jaar op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers die zijn omgekomen tijdens de vredesmissies die geleid werden door Nederland. Dit jaar zijn er geluiden tegen de nationale herdenking.

Elke 4 mei om acht uur ’s avonds herdenken we de slachtoffers door twee minuten stil te zijn, maar daarnaast heb je verschillende manieren om te herdenken. “Vorig jaar waren er veel mensen die op 4 mei of in de dagen ervoor het fijn vonden om een bloemetje bij een herdenkingsmonument te leggen om zo stil te staan bij de slachtoffers. Toen kon het natuurlijk niet fysiek, want er werd opgeroepen om zo min mogelijk de straat op te gaan. Wij hebben toen een tool ontwikkeld in een korte tijd, waar mensen digitaal een bloem kunnen leggen. Wat we zien is dat mensen daar veel waarde aan hechten. Dat zijn wel initiatieven waarvan wij ook zien dat ze werken. Die geven ons hoop om los van natuurlijk de twee minuten op de Dam en de herdenking zoals iedereen die kent om daar ook aanvullende manieren bij te bedenken om te herdenken”, vertelt Leonie Durlinger van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei staan verschillende manieren om te herdenken.

 • Vlag halfstok hangen;
 • Digitaal een bloemetje leggen bij een herdenkingsmonument;
 • De vrijheid-pin dragen;
 • Twee minuten stilte in acht te nemen;
 • Op een bepaalde manier stil te staan.

Ophef
Op verschillende ‘sociale media’ werd er massaal geroepen dat mensen ’s avonds niet twee minuten stil zouden zijn, omdat ze volgens hen geen vrijheid hadden. Zal dit het begin zijn van het einde van de nationale herdenkingen? Volgens Leonie Durlinger zal dit niet gebeuren. “In brede zin zien we dat ondanks dat veel mensen de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt en zelfs nu generaties komen waarbij hun grootouders het niet eens meer hebben meegemaakt, dat het steeds verder wegdrijft qua familieband. En ook dat er natuurlijk veel mensen zijn die überhaupt geen familiegeschiedenis hebben in Nederland of West-Europa. Dus dan zou je misschien denken dat mensen zich minder verbonden voelen met de herdenkingen op 4 mei. We doen jaarlijks een onderzoek om dat ook te toetsen en daaruit blijkt eigenlijk elk jaar weer dat mensen het wel belangrijk vinden om op 4 mei te herdenken. Dat bevestigt ons eigenlijk dat wat wij doen nog steeds belangrijk is. Het wordt dus nog steeds belangrijk gevonden om te herdenken en dit zullen wij ook de komende jaren gewoon voortzetten. Als je nu van de afgelopen 4 mei kijkt hoeveel mensen bijvoorbeeld naar de herdenking op de Dam hebben gekeken en hoeveel mensen er in het land hebben stilgestaan bij 4 mei, dan is dat een hoog aantal. Mensen voelen zich echt verbonden met elkaar op 4 mei, hoezeer een debat ook over vrijheid of onvrijheid gevoerd wordt. Ik denk dat op 4 mei over het algemeen bij de meeste mensen duidelijk is waar het voor staat en dat het geen verwarring oplevert waar het over gaat.”

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.