Een nieuw begin voor de kinderraad

Door: Hannah Hulswit

 

In de raadsvergadering van 3 september 2020 heeft de burgemeester van Assen, Marco Out, de nieuwe kinder- en locokinderburgemeester benoemd en werd de kinderraad geïnstalleerd. De gemeente Assen wilde kinderen beter betrekken bij het maken politieke beslissingen en besloot in 2018 te beginnen met deze raad.

Eén kind uit elke groep 7, die volgend jaar naar groep 8 gaat, kan geselecteerd worden om deel te nemen aan de kinderraad. Als zij eenmaal in groep 8 zitten, mogen zijn meedoen aan activiteiten van de kinderraad. Deze vinden plaats tijdens of na school. Hun taak is om regelmatig terugkoppeling te geven aan hun school of klas, in de media komen met verschillende activiteiten, acties en bezigheden, actief mee te denken, een positieve bijdrage leveren aan Assen en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad.

De leden van de kinderraad hadden de week voor de vergadering allemaal een pitch moeten houden, om de rest van de raad te overtuigen om op hen te stemmen. Het stemmen vond diezelfde dag plaats.

In de vergadering van 3 september werden de nieuwe burgemeester en locoburgemeester benoemd. Voordat zij benoemd werden, moesten alle kinderen uit de kinderraad een eed afleggen. Ik deze eed beloofden zij hun best te doen in de kinderraad en niet alleen aan hunzelf en hun eigen school te denken, maar aan alle kinderen in de gemeente Assen.

Oud-kinderburgemeester Zenna Siahaija en oud-locoburgemeester Luna Venema namen afscheid van hun rollen in de Gemeenteraad. Zenna wordt opgevolgd door Lorin Suliman en Luna verwelkomd Sofie Lynn Mentink als haar opvolger.

De nieuwe kinderburgemeester en locokinderburgemeester moeten opnieuw een eed afleggen. Hierin beloven ze opnieuw om hun best te doen voor de kinderraad, maar ook om de kinderraad op een goeie manier, in het openbaar, te vertegenwoordigen.

De nieuwe kinder- en locoburgemeester kregen van Zenna Siahaija, oud-kinderburgemeester, een bos bloemen en ontvingen een groot applaus van het publiek.

Burgemeester Marco Out had een afscheidsbrief geschreven voor oud-kinderburgemeester Zenna Siahaija en las deze voor. In deze brief bedankt hij haar haar inzet en benoemde hij de wat hoogtepunten uit haar burgemeesterschap.

Zenna Siahaija mocht haar laatste speech geven. In de speech wenste zij haar opvolgers veel succes.

 

Link naar de vergadering:

https://www.google.com/search?q=burgemeestersketen&oq=keten+burge&aqs=chrome.1.69i57j0i10i22i30l3j0i22i30j0i5i13i30.6855j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.