Lott Fransen over vrouwen in de media

Door: Imany Liefhebber 

De journalistiek is een mannenwereldje. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam over de geloofwaardigheid van vrouwen in de media. Ik ging in gesprek met Lott Fransen. Lott die zelf ook onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen het effect van het geslacht van experts in de media en de perceptie van kijkers

Waarom vond je het van belang om dit te onderzoeken?

‘Allereest had ik een onderwerp nodig voor mijn scriptie. Ik was erachter gekomen dat er in 2015 onderzoek was gedaan naar de hoeveelheid vrouwen die als experts werden gevraagd bij TV- programma’s. Dit was in 2015 12%. Dit vond ik schrikbarend laag. Ik was benieuwd naar waarom er zo weinig vrouwelijke experts zijn. Kwam dit omdat ze als minder betrouwbaar worden gezien of heeft dit een andere reden’.

Op wat voor manier heeft u onderzoek gedaan?

Ik heb dit onderzocht door aan een x- aantal participanten stukken te laten lezen. De lezers moesten vervolgens onthouden of dit door een man of een vrouw geschreven was. Meer dan de helft van de participanten kon het geslacht van de expert niet meer herinneren, maar dacht vervolgens wel dat het geschreven was door een man. Dit was opvallend, want andersom gebeurde dit niet.

Je zou dus kunnen zeggen dat men ervan uit gaat dat het geschreven is door een man?

‘Ja, daar gaat men inderdaad vanuit en dat is helemaal niet zo gek. Tegenwoordig zijn er wel meer vrouwen experts binnen de media, maar dit was in 2015 niet het geval. Men gaat er dus vanuit dat het een man is, want er zijn bijna alleen maar mannen.

Zie je vooruitgang, komen er steeds meer vrouwelijke experts binnen de media?

Gelukkig wel. In 2015 was er dus nog maar 12% van de experts vrouw. Nu is de al 23% en dat aantal blijft groeien.

Is het een probleem dat er weinig vrouwelijke experts zijn op het gebied van media?

‘Ik denk wel dat het een probleem is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat het van belang is voor jonge kinderen, in dit geval meisjes, om een rolmodel te hebben. Als jonge meiden niet zien dat er vrouwelijke experts zijn, kiest zij minder snel om dit wel te gaan doen. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.

Hoe zet jij je in om die vicieuze cirkel te doorbreken?

‘Mede door de uitkomst van mijn onderzoek houd ik  rekening met wie ik benader voor een onderwerp. Ik ga zelf op zoek naar vrouwelijke experts. En het lukt meestal wel om die te vinden.

 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.