Vathorsters hoeven voorlopig de wijk niet uit

Stand up Stories, een wijkkrant en het grachtenfestival: Vathorst ondergaat een enorme metamorfose als het gaat om het bevorderen van sociale cohesie in de wijk. Sinds begin dit jaar is een groepje actieve burgers zeer actief bezig in de wijk. Zo is vanaf deze week de eerste editie van de Vathorst wijkkrant beschikbaar. Sinds begin maart vindt er maandelijks een open mic avond plaats. En niet te vergeten over drie weken staat het ViVa Vathorst grachtenfestival voor de deur.

Eind april vond de derde editie van Stand up Stories plaats in Theater de Kamers. Vijf gastsprekers deelden hun verhaal over persoonlijke groei in de wijk. Koffiebushouder Harm Messink deelde zijn verhaal over wat het belang is van verbinding in de wijk. Niet alleen spoorde hij het publiek aan tot actie, ook vertelde hij hoe hijzelf het verschil maakte met zijn koffiebus. “Iedereen kent inmiddels wel de zelfscankassa. De kassa waar je snel je boodschappen scant en verder gaat met de dag. Voor geïsoleerde inwoners zoals oma Bep of tante Truus is het afrekenen bij de kassa het hoogtepunt van de dag. Ze maken een praatje met de kassamedewerker die ze wekelijks zien. Maar de bekende kassamedewerker die oma Bep of tante Truus wekelijks zag, is wegbezuinigd en vervangen door een twintigjarige student en de zelfscankassa’s. Wij zijn er voor oma Bep en tante Truus die niet meer gezien worden in de wijk.”

Het idee van Stand up Stories slaat enorm aan. Iedere editie bestaat de groep bezoekers uit 20 à 30 mensen. “De eerste twee edities had ik gemist, maar ik ben enorm blij dat ik vandaag gekomen ben. Ik wist eerst niet dat we events zoals dit hadden in Vathorst”, aldus Petra, inwoner uit Vathorst. “Ik vind het leuk om op zo’n laagdrempelige manier iets leuks te doen in de wijk. Normaal gesproken kom ik niet zoveel mensen tegen, maar op een avond zoals vandaag is het leuk om te zien hoeveel mensen bij elkaar komen.”
 

Eigen wijkkrant
Naast de Stand up Stories evenementen die sinds dit jaar georganiseerd worden in de wijk, is er sinds deze maand ook de Vathorst wijkkrant. In de Facebookgroep Vathorst Direct werd al eerder een oproep gedaan met de vraag wat inwoners terug wilden zien in de krant. Er was veel vraag naar een podium voor lokale ondernemers. Tot op heden liepen Vathorsters tegen het struikelblok aan dat ze geen idee hadden wat er in de wijk te vinden was. Daardoor waren veel inwoners uit de wijk tijdens het weekend te vinden in het centrum van Amersfoort. Door middel van de wijkkrant wil initiatiefneemster Annemiek van Raalten bewoners dichter bij elkaar brengen. “We zijn al sinds november vorig jaar bezig met het opzetten van een wijkkrant. Door de netwerkbijeenkomsten georganiseerd door de vijf Windesheim studenten kwam ik in contact met andere actieve inwoners uit de wijk. Ook werd het contact met Indebuurt033 en de gemeente makkelijker. Door middel van de juiste contacten konden we in een korte tijd veel faciliteren voor de wijk.”

Van Raalten is een actieve inwoner van Vathorst. Zij organiseert sinds 2022 het Viva Vathorst grachtenfestival. Naast het festival organiseert Annemiek ook Stand up Stories. “Sinds de presentaties die gepresenteerd werden tijdens de netwerkbijeenkomsten, werd nog duidelijker hoe eenzaamheid en isolement een groot probleem is in Vathorst. Vanuit de gemeente wordt er tot op heden te weinig ondernomen, kijk maar naar de cijfers. Vandaar dat ik het heft in eigen hand heb genomen en echt iets wil betekenen voor Vathorst. Dit is zo’n mooie wijk met veel potentie en het is enorm zonde om te zien hoe er geen gebruik wordt gemaakt van de mooie kansen die beschikbaar zijn.”

Gemeente Amersfoort
Momenteel zijn er drie regelingen beschikbaar waar buurtbewoners subsidie aan kunnen vragen: Samenleven, Hashtag in de Buurt en Ontmoetingswijkaccommodaties. In een reactie laat de gemeente Amersfoort weten dat het proces van het aanvragen van subsidies en vergunningen makkelijker wordt in de toekomst. “We zijn nu hard bezig met het herschrijven van de regelingen die nu lopen. Termen zoals ontmoeting zijn nogal abstract en willen we anders verwoorden. Neem als voorbeeld het aannemen van een flyer, is dat al ontmoeting? Of als ik u gedag zeg wanneer we elkaar passeren, definieert dat zich ook als ontmoeting? Als gemeente zijn we momenteel zulke termen aan het evalueren en hervormen.” Afdeling Leefomgeving was de afgelopen maanden in diverse wijken in de gemeente Amersfoort te vinden. De gemeente ging met burgers in gesprek om erachter te komen waar de behoefte van inwoners ligt. “Wij hebben bijvoorbeeld nu voor het eerst in onze visievorming de toetsvraag gesteld: als we het zo zouden uitwerken, wat vinden jullie daarvan? Soms hadden we een heel goed gesprek en soms hadden we een best naar gesprek.”

Ondanks dat de gemeente aansporing maakt tot het ondersteunen van buurtinitiatieven, is zij ook kritisch. De subsidieaanvraag voor de wijkkrant duurde bijna vier maanden. Ook de goedkeuring van Stand up Stories liet weken op zich wachten. “De avond voordat de eerste editie van Stand up Stories plaatsvond kreeg ik goedkeuring op de aanvraag”, liet Van Raalten weten. “Het duurde allemaal zo lang en ik wilde door met dit initiatief. Gelukkig is Stand up Stories goedgekeurd, maar ik vind het enorm jammer dat mijn aanvraag om iets voor de jongeren uit Vathorst op te zetten is afgewezen.  

De vergeten groep

Op dit moment wonen er ongeveer 4500 jongeren in Vathorst tussen de leeftijd 14 – 27 jaar. Juist voor deze groep is er weinig tot niets te ondernemen in Vathorst. Voor een leuk avondje uit zijn jongeren verplicht om de wijk uit te gaan. Begin maart had Van Raalten haar plan om voor de jongeren initiatieven in Vathorst op te zetten bij de gemeente ingediend. Ideeën zoals een buiten bioscoop, kampvuuravonden en een muziekcafé zijn allemaal afgewezen. De reden? “Omdat er geen jongeren betrokken zijn bij het samenstellen en indienen van het plan”, aldus Van Raalten. In verband met de meivakantie heeft de gemeente tot op heden geen reactie kunnen geven.

Sociaal isolement in Vathorst

Nieuwe inwoners die naar Vathorst verhuizen ervaren dat het vinden van binding met de wijk best lastig kan zijn. Ook Jayce ervaarde dat: “Toen ik hoorde dat ik naar Vathorst ging verhuizen dacht ik: ‘daar valt niks te doen’. Het winkelcentrum heeft genoeg winkels, maar daar is alles ook mee gezegd. Avonden zoals Stand up Stories maakt het wonen in Vathorst een stuk leuker.” De gemeente wil het probleem van sociale isolement aanpakken door opleidingen aan te bieden voor het worden van burgerdeskundige. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een plan van aanpak. Het doel wat zij wil bereiken is dat tijdens het formuleren van nieuw beleid, burgerdeskundigen aan tafel zitten die direct het geluid van de inwoner kunnen laten horen.

In een reactie laat de gemeente weten: “Burgerdeskundigen zijn Amersfoorters die zich inzetten voor elkaar. Dat betekent dat zij op elkaar letten, oog hebben voor elkaar, elkaar helpen en zich inzetten voor anderen. Het sociale hart van Amersfoort – met de vele vrijwilligers en organisaties – is en blijft zichtbaar en voelbaar.” Om de sociale cohesie tussen inwoners te bevorderen wil de gemeente dat er zowel binnen als buiten voldoende ontmoetingsplekken zijn. Zo bekijkt de gemeente per wijk wat er nodig is voor ontmoeting. De beleidsstukken die momenteel herschreven worden, zullen begin juli 2024 definitief zijn.