<span class="vcard">Dana van Straten</span>
Dana van Straten

Desiree verleende negen jaar lang zorg aan haar ongeneeslijk zieke man; “Het was zoals we het wilden, alles thuis, totdat de euthanasie kwam”

Desiree verleende negen jaar lang zorg aan haar ongeneeslijk zieke man; “Het was zoals we het wilden, alles thuis, totdat de euthanasie kwam” Zaterdag 14 …