Drie meningen over de erkenning van leraren
Drie meningen over de erkenning van leraren

Drie meningen over de erkenning van leraren

Stelling: Leraren verdienen meer erkenning en ondersteuning voor hun rol in het vormen van toekomstige generaties. 

Cok Bakker,

Onderwijskundige  

“Ik ben het hiermee eens. Op dit moment is er een probleem met de positie van leraren in Nederland en hoe er naar hen gekeken wordt. Het algemene beeld van het beroep is niet erg aantrekkelijk; het wordt vaak gezien als zwaar en uitdagend. Echter, gezien de rol van leraren in het vormen van leerlingen, die toekomstige generaties vormen, is het een zeer belangrijk beroep dat meer erkenning en waardering verdient. Hoe die erkenning er precies uit moet zien is ingewikkeld, want het gaat niet alleen om financiële waardering, maar ook om een maatschappelijk besef van de waarde van leraarschap. Leraren hebben absoluut invloed op de levens van leerlingen en het vormen van de toekomstige generaties.” 

Ömer Demirözcan 

Docent Wereldburgerschap, Metis Montessori Lyceum 

“Leraren verdienen meer erkenning en ondersteuning voor hun cruciale rol in het vormen van de toekomstige generaties. Vaak worden maatschappelijke problemen naar scholen geschoven met het argument dat ‘scholen er meer aandacht aan moeten besteden’, maar er is weinig erkenning voor onze rol. Het vak van de docent heeft minder aanzien en status vergeleken met andere landen. Negatieve berichtgeving over onderwijs draagt niet bij aan een positief imago. Veel docenten verlaten de grote stad vanwege financiële moeilijkheden en huisvestingsproblemen. Er is onvoldoende ondersteuning om het werk daar aantrekkelijk te maken. Dat men spreekt over toekomstige generaties is interessant, jongeren hebben nu al veel invloed op onze samenleving en economie. Wij bereiken hen en dat mag meer waardering krijgen.” 

Harry Stokhof,

Hoofddocent vraaggestuurd onderwijs Hogenschool Arnhem Nijmegen 

“Ik ben het eens met deze stelling. Ik denk dat deze ondersteuning en erkenning enorm gaat helpen met het lerarentekort, omdat mensen voelen dat het heel belangrijk is dat je leraar mag zijn. Dan zullen meer mensen zich geroepen voelen om dit beroep ook uit te voeren en denken dit is echt wel belangrijk om te doen. Bovendien zal dit ook bijdragen aan het voorthelpen van de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de maatschappij als geheel want juist hun inzet draagt flink bij aan de ontwikkeling van jonge mensen en hebben een blijvende impact op het kind maar ook op de samenleving als geheel.” 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *